Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

"Własna firma typu spin off lub spin out - szansą na sukces zawodowy:"


UWAGA!
Zmiana terminu trzeciej edycji! Rekrutacja zaczyna się w lutym!
Zajęcia rozpoczynamy w kwietniu. Zapraszmay do udziału!

Witamy serdecznie.

Projekt o sygnaturze WND-POKL 08.02.01-02-036/08 skierowany jest do pracowników naukowych jednostek naukowych, pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych oraz doktorantów uczelni wyższych i studentów oraz absolwentów uczelni – zamieszkałych na terenie woj. dolnośląskiego.

Rekrutacja do projektu przebiegać będzie w następujących etapach:

  • przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych (formularze dostępne na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu) i ich wstępna weryfikacja;
  • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przez psychologa i doradcę zawodowego celem poznania motywacji potencjalnego uczestnika projektu;
  • podpisanie przez zakwalifikowanego do udziału w projekcie uczestnika dokumentów uczestnictwa w projekcie.;

Szkolenie w ramach projektu obejmuje 108 godzin lekcyjnych w ramach których przewidziano:

  • 84 godziny szkoleń pozwalających na uzyskanie wiedzy i kwalifikacji potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out;
  • 8 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego dla każdego uczestnika projektu;
  • 16 godzin warsztatów grupowych w ramach których uczestnicy projektu nabędą praktyczne umiejętności z zakresu tworzenia biznes planów, poznawania programów księgowych oraz sposobów rozliczania się z budżetem – deklaracje podatkowe, sposobów radzenia sobie ze stresem. ;

Spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych przystąpieniem do Projektu odbędą się w dniach: 19.03.2010 r. (piątek) i 20.03.2010 r. (sobota) o godz. 11.00 - 14.00 przy ul. Grabiszyńskiej 281 (budynek FAT-u) lok. 702 (VII piętro).

Zapraszamy do udziału!

Tutaj do pobrania harmonogram zajęć.

Tutaj do pobrania kwestionariusz zgłoszenia.

Copyright by www.kronos-consulting.eu. All rights reserved.
do projektu