Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Usługi prawnicze:

Nasza Spółka znajduje się na rynku od 2003 roku, z powodzeniem świadcząc dla szeregu przedsiębiorców i przedsiębiorstw usługi prawnicze.

Oferta naszej Spółki charakteryzuje się kompleksowością i obejmuje:
  • opiekę prawną firm
  • udzielanie porad prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa przez przedsiębiorców,
  • opiniowanie projektów umów nadesłanych przez Państwa Kontrahentów,
  • przygotowywanie projektów umów kierowanych do Państwa Kontrahentów,
  • sporządzanie pism i wniosków w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym,
  • przygotowywanie wniosków egzekucyjnych oraz pism w toku postępowania egzekucyjnego,
  • przygotowywanie pism w toku postępowania upadłościowego i naprawczego,
  • przygotowywanie pism w postępowaniu karnym – w tym zawiadomień o przestępstwie, zażaleń, apelacji oraz prywatnych aktów oskarżenia,
  • przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością Państwa Spółki, w tym protokołów Zgromadzeń Wspólników oraz uchwał Zgromadzeń Wspólników, a także zmian umowy spółki.

Wszystkie powyższe usługi świadczone są przez zespół młodych, ambitnych prawników, posiadających kilkuletnie doświadczenie w sporządzaniu takich dokumentów. Oczywiście w razie potrzeby do Państwa usług znajduje się również Kancelaria Prawna, stale współpracująca z naszą Spółką.

Copyright by www.kronos-consulting.eu. All rights reserved.
do projektu