Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kronos Sp. z o.o :

Działamy w następujących dziedzinach:

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi;
  • Szkolenia kadr dla małych i średnich przedsiębiorstw;
  • Szkolenia językowe;
  • Subsydiowanie zatrudnienia;
  • Środki pomocowe z Unii Europejskiej;
  • Usługi z zakresu prawa gospodarczego;
  • Zarządzanie wierzytelnościami.

Copyright by www.kronos-consulting.eu. All rights reserved.

Partnerzy:

do projektu